Hem | Sök | Bransch | Företag | Webbsida.AX | Motorgallerian.AX | Fastigheter.AX | Konstverk.AX | Lunch.AX | Gallerian.AX | Marknadsföring | Kontakt

Välkommen - Du kan vara med och förändra


Församlingen Ordet har idag ett växande humanitärt arbete i Östafrika genom sin utsträckta arm - Msaada Afrika.

Församlingen Ordet har idag ett växande humanitärt arbete i Östafrika genom sin utsträckta arm - Msaada Afrika.

Här hjälper vi de fattiga av olika stammar, kulturer och religioner i olika byarna och samhällen i Manyara regionen. Detta gör vi genom att dela ut mat där regnet och skörden uteblivit och där hungersnöd råder. Vi bygger också hus åt ensamstående mödrar med många barn, men vi är också en del av deras framtid genom att bygga skolor i områden där svälten satt sina spår. Vi har också byggt två förskolor som har drygt 100 barn vardera från ålder 5-7 år.

Gottfrid och Ulla Stenroos som startat arbetet i Tanzania, har under en period av snart 20 år i olika omgångar arbetat där med bl.a. by-hälsovårdsutbildning, sjukvård och barnhem i olika delar av landet. Detta ger dem den gedigna erfarenhet av folk och kultur de behöver för att effektivt nå ut med hjälp till ibland avlägsna byar och stammar.

De tio länder i världen med lägst procentandel barn som börjar skolan, ligger alla i Afrika. Därför har FN satt som mål att till år 2015, att alla barn i världen skall ha möjlighet att få grundskoleutbildning (7-årig skolgång).

Vi vill vara en del av det målet och ge barnen en framtid bl.a. genom att bygga för- och grundskolor. Bygger på 4 skolor för närvarande. Men vi vill också ge dig en möjlighet att få vara med och hjälpa dessa barn och familjer till en bättre framtid!

Alla medel går oavkortat till projekten! Inget till administration!

Företag: MSAADA-AFRIKA
Adress: ÖSTERNÄSVÄGEN 37, 22100 MARIEHAMN
Telefon: +358 (0)457 5300777
Epost: info@msaadaafrika.ax

Välkommen
Bilder
Inbetalning
Tack
Hemsida
Kontakta oss


Skapa en egen Presentations-/ Webbsida på Gulasidorna